Zgłoś reklamację

  • Upewnij się, że posiadasz dowód zakupu (paragon, faktura). Paragon w formie skanu lub zdjęcia powinien być dołączony do wypełnionego formularza reklamacji.
  • Prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna (posiadająca pieczątkę oraz podpis inastalatora) stanowi podstawę skierowania do rozpatrzenia reklamacji.
  • Jeśli nie pamiętasz nazwy modelu produktu znajdziesz go na instrukcji. W przypadku braku możliwości określenia modelu, prześlij wyraźne zdjęcie produktu. Brak określenia modelu produktu może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.
  • Postaraj się jak najdokładniej opisać, co się zepsuło. Jeśli to możliwe, możesz dołączyć zdjęcia usterki, co znacznie skróci czas rozpatrywania reklamacji